Návrh zákona Správny súdny poriadok

Číslo materiálu:42668/2014
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 283 z 5. júna 2013
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 27.11.2014, 13:21