Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:44236/2014
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:úloha č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.12.2014, 10:41