Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:44362/2014
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:§ 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 12.12.2014, 09:43