Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:7468/2015
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.02.2015, 13:49