Národný program reforiem 2022

Číslo materiálu:F/008095/2022-26
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 30.03.2022, 09:57