Rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR


Č. Rokovanie Dátum Materiály k rokovaniam Záznam Uznesenie Komuniké
42. rokovanie HSR SR 05.10.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
41. ČR a SR. rokovanie HSR SR 07.09.2015, 10:00 program a materiály   uznesenie  
40. rokovanie HSR SR 24.08.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
39. rokovanie HSR SR 29.06.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
38. rokovanie HSR SR 25.05.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
37. rokovanie HSR SR 13.04.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
36. rokovanie HSR SR 23.03.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
35. per rollam. rokovanie HSR SR 09.03.2015, 00:00 program a materiály   uznesenie  
34. rokovanie HSR SR 16.02.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
33. rokovanie HSR SR 05.01.2015, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
32. rokovanie HSR SR 08.12.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
31. rokovanie HSR SR 27.10.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
30. rokovanie HSR SR 13.10.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
29. rokovanie HSR SR 22.09.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
28. rokovanie HSR SR 04.09.2014, 11:00 program a materiály záznam uznesenie  
27. rokovanie HSR SR 03.09.2014, 10:00 program a materiály záznam uznesenie  
26. rokovanie HSR SR 18.08.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
25. rokovanie HSR SR 30.06.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
24. rokovanie HSR SR 12.05.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie  
23. rokovanie HSR SR 14.04.2014, 09:00 program a materiály záznam uznesenie