Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania

Číslo materiálu:11381/2022/LO
Rezort:podpredseda vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.09.2022, 08:24