Návrh na uzavretie Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

Číslo materiálu:1198/2020
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.01.2020, 15:09