58. rokovanie LRV SR

13.05.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 13336/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 20282/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 20639/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 20641/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 20644/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 20643/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 20950/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 16.05.2014, 13:46