Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:20950/2014
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.05.2014, 13:17