60. rokovanie LRV SR

27.05.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22102/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 21125/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 21836/2014
  Predkladá: minister obrany
 4. Č.m.: 22215/2014
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
  podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
  minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 22276/2014
  Predkladá: minister kultúry
 6. Č.m.: 22193/2014
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 7. Č.m.: 22515/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 27.05.2014, 14:27