Návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:27335/2015
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 03.08.2015, 15:31