Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa, Petra Šucu a Jaroslava Bašku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 149)

Číslo materiálu:15410/2020
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 03.09.2020, 13:21