4. rokovanie LRV SR

08.09.2020, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18941/2020
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 18825/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 15412/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 15410/2020
  Predkladá: minister vnútra
 5. Č.m.: 15421/2020
  Predkladá: minister vnútra
 6. Č.m.: 15420/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 10.09.2020, 15:43