Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov - nové znenie

Číslo materiálu:18825/2020
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 03.09.2020, 09:26