Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Číslo materiálu:18941/2020
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 04.09.2020, 08:32