30. rokovanie LRV SR

24.08.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 17422/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 12324/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 12412/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 12407/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 13098/2021
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
 6. Č.m.: 12414/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 12410/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 8. Č.m.: 12721/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 16900/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 17078/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 16573/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 12. Č.m.: 12719/2021
  Predkladá: minister obrany
aktualizované 25.01.2023, 13:29