Návrh na uzavretie Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce

Číslo materiálu:17422/2021
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 19.08.2021, 14:14