Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PT 594)

Číslo materiálu:13098/2021
Rezort:Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 04.08.2021, 15:22