Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o územnom plánovaní - nové znenie

36
Číslo materiálu:/2021
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.10.2021, 11:36