36. rokovanie LRV SR

26.10.2021, 09:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23595/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: /2021
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky
 3. Č.m.: /2021
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 22926/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 5. Č.m.: 23628/2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 6. Č.m.: 23720/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 7. Č.m.: 23719/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 8. Č.m.: 23718/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 9. Č.m.: 23717/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 10. Č.m.: 23558/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: 23560/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 12. Č.m.: 23627/2021
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 25.01.2023, 13:24