Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:23717/2021
Rezort:Ministerka spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.10.2021, 13:02