Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:23595/2021
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 21.10.2021, 13:12