Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

Číslo materiálu:23627/2021
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 21.10.2021, 15:32