Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú prírodné rezervácie Pralesy Slovenska

Číslo materiálu:22926/2021
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.10.2021, 12:18