Návrh zákona o územnom plánovaní - nové znenie

Číslo materiálu:/2021
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.10.2021, 11:36