41. rokovanie LRV SR

13.12.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 28573/2021
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 28572/2021
  Predkladá: minister vnútra
 3. Č.m.: 28132/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 28433/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 28608/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 28614/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 28617/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: 28621/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 28351/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 10. Č.m.: 28605/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: 28609/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 12. Č.m.: 28613/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 13. Č.m.: 28631/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 14. Č.m.: 26135/2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 15. Č.m.: 28657/2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 16. Č.m.: 28656/2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 17. Č.m.: 28792/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:17