Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti

Číslo materiálu:28657/2021
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.12.2021, 13:12