Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Číslo materiálu:28613/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotnícva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.12.2021, 13:23