Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:17513/2020
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 14.08.2020, 11:45