Návrh na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím z 20. decembra 2006 Slovenskou republikou

Číslo materiálu:18083/2014
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 08.04.2014, 13:18