Návrh poslancov NR SR Radovana Kazdu, Anny Zemanovej, Jarmily Halgašovej, Anny Miernej a Alexandry Pivkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056).

Číslo materiálu:24906/2022
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 30.08.2022, 14:29