Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:29009/2015
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.08.2015, 11:12