Návrh na prístup Slovenskej republiky k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Číslo materiálu:30340/2022
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.08.2022, 09:20