Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:30890/2014
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.08.2014, 12:49