Návrh zákona o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:34613/2014
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 19.09.2014, 11:56