Návrh zákona Civilný mimosporový poriadok

Číslo materiálu:42670/2014
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 283 z 5. júna 2013
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 27.11.2014, 13:21