Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:7171/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.02.2015, 09:19