Návrh legislatívneho zámeru zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach

Číslo materiálu:1017/2020
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.01.2020, 10:01