Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

Číslo materiálu:12648/2021
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.06.2021, 10:12