5. rokovanie LRV SR

22.09.2020, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 19893/2020
    Predkladá: minister dopravy a výstavby
  2. Č.m.: 19894/2020
    Predkladá: minister dopravy a výstavby
  3. Č.m.: 19882/2020
    Predkladá: ministerka spravodlivosti
  4. Č.m.: 19051/2020
    Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  5. Č.m.: 19903/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
  6. Č.m.: 19904/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
  7. Č.m.: 19711/2020
    Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  8. Č.m.: 19710/2020
    Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  9. Č.m.: 19923/2020
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  10. Č.m.: 19924/2020
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  11. Č.m.: 19884/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  12. Č.m.: 19912/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  13. Č.m.: 19944/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  14. Č.m.: 19921/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  15. Č.m.: 20001/2020
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 23.09.2020, 08:59