Návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Číslo materiálu:19710/2020
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.09.2020, 14:33