Návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením

Číslo materiálu:19921/2020
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.09.2020, 15:19