Návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín

Číslo materiálu:19924/2020
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.09.2020, 15:11