Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky

Číslo materiálu:17503/2020
Rezort:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 14.08.2020, 12:24