Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:23895/2020
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 05.11.2020, 10:49