Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Číslo materiálu:2460/2020
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 03.02.2020, 14:54