Návrh zákona o zriadení Správcovskej agentúry, o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:28393/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.08.2015, 14:44