Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:4289/2023
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.02.2023, 16:13