Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:4493/2023
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva. vedy, výskumu a športu SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.02.2023, 15:56